5 tipov ako využiť energiu leta na plánovanie svojej kariéry

Na leto sa mnohí z nás tešíme, pretože s ním prichádza obdobie dovoleniek, spomalenia, koncentrovania sa na iné témy ako sú každodenné povinnosti . Pre niekoho je to čas, kedy vypustí paru na festivaloch, párty alebo počas cestovania mestskou alebo prírodnou divočinou. A tak je to super!

Leto je akýmsi polčasom po Vianociach určeným na opätovné načerpanie energie cez aktivity, ktoré nás bavia. Práve tieto aktivity, ktoré nám pomáhajú zmeniť prostredie, odviesť našu pozornosť od starostí a tém, ktoré nás čakajú doma alebo v práci. V lete máme navyše tak trochu viac „v paži“ ako inokedy a celkovo sme viac otvorení a uvoľnení.

Prečo by sme si teda mali z tohto bezstarostného času ukrajovať plánovaním kariéry, novej práce a celkovo témami súvisiacimi s prácou?

Ono to zas nie je až také náročné a zaťažujúce ako to na prvý pohľad môže znieť. A je tomu tak preto, lebo sa vezieme na vlne bezstarostnosti, ktorá sa nesie letnými mesiacmi. Sme mimo kolobehu, krúžky pilatesu a centrá voľného času sú zatvorené a prebiehajú v nich akurát letné tábory, kde môžeme poslať naše deti.

Máme menej podnetov z externého prostredia, nie sme až takí zahltení a máme viac času. Ukľudníme sa a sme v dobrom rozpoložení počúvať sami seba. Teda potenciálne. Navyše slnko nás zásobuje okrem vitamínu D aj pozitívnou energiou, ktorá je tak potrebná na pozitívne konštruovanie našich budúcich cieľov.

Možno mi dáte za pravdu, že počas bežného kolobehu pracovného života, kedy lietate medzi rodinnými a pracovnými povinnosťami je asi ťažšie ukrojiť si z času a našej vzácnej energie na plánovanie našej kariéry. Možno si dokonca hovoríte, že musíte niečo urobiť so svojou prácou, nájsť si niečo, čo vás bude viac napĺňať a baviť. Poďte to urobiť už toto leto! Pripravila som pre vás niekoľko tipov, ktoré vás na tejto ceste nakopnú 😊

1. Dajte si za cieľ, že toto leto prídete na to, čo je pre vás to „práve orechové“

Na začiatku je dôležité vziať si za svoje, že tému plánovania kariéry otvoríte a začnete sa ňou zaoberať. Vytiahneme túto tému na svetlo sveta spomedzi iných tém, ktoré našu myseľ zamestnávajú bežne. Nemusí to znamenať, že sa teraz zavriete na 2 týždne do bezpodnetovej miestnosti a budete si robiť myšlienkové mapy. Začnite zľahka. Počas bežného dňa si viac všímajte seba a ako reagujete na situácie, určité pracovné a mimopracovné aktivity.

  • Čo vás teší?
  • Čo vám ide s ľahkosťou a nabíja vás energiou?
  • Pri akých aktivitách (pracovných a mimopracovných) ste sa cítili kompetentne a aj iní sa na vás obracali s prosbou o radu v týchto oblastiach?
  • Dobíjajú vás ľudia alebo špecifické aktivity, prostredie, situácie?

Zároveň je dobré si všímať aj aktivity z opačného spektra – čo vám naopak energiu berie a prečo to tak môže byť? Buďte úprimní sám k sebe. Je leto a máte v paži 😊

Idete napríklad na výlet s partiou kamošov a celkom prirodzene ste práve ten, ktorý vezme do ruky mapu, vybaví ubytovanie alebo vyjedná najlepšiu cenu na tureckom bazáre? Zároveň ste si všimli, že vás láka oblasť cestovného ruchu, gastronómie a veď vy vlastne viete aj dobre poradiť, pretože aktuálne radíte klientom v banke, ktorí úver je pre nich ten najlepší?

Spíšte si konkrétne aktivity

Takýchto príkladov môže byť veľa, doporučujem tiež prejsť si aj jednotlivé aktivity v súčasnej práci. Spíšte si, ktoré konkrétne aktivity sú skvelé a robíte ich radi, či oblasť, v ktorej pôsobíte, rozsah pracovného času, úväzok, miesto, produkt je v súlade s vami. Ako sa v práci cítite pri jednotlivých aktivitách, jednotlivých ľuďoch?

U každého z nás to môže byť individuálne náročné v závislosti od momentálnej situácie, možností ako aj úrovne sebapoznania a sebareflexie života, aký žijeme. Ako však hovorí moja fitness trénerka, mozog je ako sval – pri dostatočnom opakovaní sa naučí. „Načapávajte“ sa zámerne počas dňa pri analýze svojho prežívania, vnímajte svoje emócie v kontexte jednotlivých udalostí.

2. Zaznamenávajte si svoje postrehy do denníka

Pri tejto aktivite vám môže pomôcť zaznamenávať si svoje postrehy do denníka. Ja si od januára 2022 tiež vediem denník, kde si zaznamenávam svoje reakcie na situácie a analyzujem si, prečo som reagovala tým spôsobom a čo mohlo byť na pozadí mojej reakcie, v akom kontexte sa situácia stala. Je to skvelá forma sebareflexie, ku ktorej sa môžete kedykoľvek vrátiť a prečítať si svoje reakcie neskreslene, bezprostredne v čase ako sa udiali bez nánosu času, ktorý niekedy zvykne pozmeniť naše nazeranie na udalosti ako si ich pamätáme a ako sa naozaj stali.

Denník je preto fakt super. Pre tých z vás, ktorí majú rovnako ako ja za sebou niekoľko neúspešných pokusov a nikdy pri písaní denníka nevydržali dlhšie ako týždeň mám dobrú správu:

Toto bude naozaj iná káva!

Konečne vás písanie denníka bude baviť, ak vám bude prinášať pridanú hodnotu v podobe spresnenia a sformulovania svojich pohľadov na veci, prinesie vám veľa aha momentov a bude to váš čas pre vás a vaše myšlienky. Zároveň budete vidieť progres v čase, k niektorým témam sa budete vracať a zachytávať svoje reakcie znovu a tak, ako ste chceli reagovať.

A prečo písanie denníkov predtým nefungovalo?

Lebo sme si do nich písali nezaujímavé generické informácie o tom, čo sa stalo, kde sme boli, čo sme robili, ale bez bližšieho kontextu, analýzy ako sme sa pri tom cítili, čo sa nám na tom páčilo. Prípadne sme písali viac o iných ako o sebe.

3. Využite spoločne strávený čas s priateľmi - spýtajte sa ich čo sa im na vás páči

Leto (mimo pandemických opatrení) poskytuje nespočetné množstvo príležitostí na stretávanie sa s priateľmi a známymi či už na spoločnej dovolenke, festivaloch, večerných výjazdoch či pokojnej turistike a cestovaní. Keď už v rozhovoroch preberiete všetky bežné témy týkajúce sa updatov v práci a rodine, skúste otvoriť aj túto tému. Povedzte, že riešite práve vaše ďalšie kariérne smerovanie a pomohol by vám pohľad zvonku. My ľudia máme prirodzenú tendenciu radiť skôr iným ako sebe, preto sa nebojte, žeby ste druhú stranu svojou otázkou zaskočili. Podľa mňa je to pomerne lichotivé, ak sa na vás niekto obráti s takouto otázkou 😊 Možno sa s priateľmi o podobných témach rozprávate dokonca pravidelne. Ak ste však v týchto témach nováčik, skúste sa najskôr spýtať otázky, ktoré budú jednoduché a sú vždy pozitívne orientované:

  • Čo si si všimol, že mi ide a v akých situáciách sa to prejavuje? Máš pre mňa aj nejaký konkrétny príklad, kedy si si to všimol?

Možno sa nedozviete nič nové a len si potvrdíte to, čo už viete alebo tušíte. Aj tento feedback je veľmi cenný.

Ak by ste s témou ďalšieho kariérneho smerovania potrebovali pomôcť, pokojne sa môžete obrátiť aj na mňa. Na individuálnych konzultáciách rozoberieme možnosti a pomôžem vám zorientovať sa v možnostiach a ďalších krokoch, ktoré vám na vašej ceste pomôžu. A čo moji klienti oceňujú najviac – odchádzajú zo stretnutí nabití energiou a povzbudení, že zmena je možná. Rovnako odchádzam zo stretnutí povzbudená aj ja, pretože milujem pomáhať vám upriamovať pozornosť na vaše silné stránky, ktoré už v sebe dávno máte.

K ponuke konzultácii ako aj referenciám na spoluprácu so mnou sa dostanete po kliknutí na tlačidlo nižšie:

4. Posilňujte povedomie o riešeniach ako sa priblížiť k cieľu, nezahlťte sa analýzou problémov

V procese analýzy súčasného stavu vo vašej profesnej oblasti sa ľahko môže stať, že sa zahltíte množstvom problémov, ktoré sú spojené so životnou situáciou, v ktorej sa momentálne nachádzate. Ak by ste mali venovať čas každému problému a pýtať sa otázku „Prečo to tak je“, objavíte nové aspekty problému a zistíte, že daná situácia je naozaj zložitá. Poďme sa však zamerať na posilnenie povedomia o riešeniach. Potom sa budete pýtať na cieľ, existujúce prostriedky a na prvé malé úspechy.

Leto nám navyše svojou pozitívnou energiou poskytuje priestor byť viac optimistickejší ako inokedy. Nie žeby problémy prestali existovať, zameriate sa však na to, aký bude želaný stav, keď už riešenie bude existovať. Žiadny problém navyše neexistuje nepretržite alebo stále s rovnakou intenzitou.

  • Čo sa deje po zvyšok času?
  • Ako môžeme využiť tieto skúsenosti, aby sme našli riešenie?
  • Aké prostriedky alebo akcie aplikujete, aby ste pomáhali zažívať tieto drobné výnimky?

Každý z nás je odborníkom na vlastný svet a život a máme za sebou nespočetné množstvo úspechov a dobrých reakcii, vďaka ktorým sme si v minulosti vedeli pomôcť a vyriešiť problémy. Len sme na to trošku pozabudli.
Preto sa v procese sebaobjavovania neustále vracajte k tomu, že čo je vašim cieľom a kam sa chcete dostať a už aj dnes sme ďalej ako sme boli pred rokom, či dvomi.

5. Vyskúšajte si aktivity, ktoré ste vždy túžili zrealizovať

V lete máme opticky k dispozícii viac času, produktívna časť dňa sa vďaka dlhému slnečnému svitu predlžuje. Navyše môžeme zapojiť aj čerpanie letnej dovolenky. Porozmýšľajte, aj vo vzťahu ku každodennej sebareflexii, aké aktivity ste vždy chceli vyskúšať, možno to bude nejaký kurz, dobrovoľnícka aktivita v zahraničí, cestu hrdinov SNP, začnete si študovať materiály či články na tému, ktorá vás zaujíma či čokoľvek iné.

Vyskúšajte si na vlastnej koži aké to je, či ste mohli pritom zapojiť vaše silné stránky, prípadne ste mali priestor na tiché rozjímanie, otestovanie svojich schopností a či vás daná téma bavila.

Ktoré aktivity súvisia s vašim ďalším smerovaním? Potrebujete si rozšíriť vedomosti, urobiť si kurz alebo zlepšiť angličtinu? Na čom z toho by ste mohli začať pracovať už toto leto? Môžete dovolenku spojiť s kurzom angličtiny? Či štúdiom materiálov z oblasti, ktorá vás zaujíma?
Každý krok a skúsenosť vám prinesie nové podnety na zamyslenie, ktoré si budete môcť zanalyzovať, porozmýšľať nad nimi. Hurá! 😊

Netlačte však na seba, je dosť možné, že počas leta túto tému nestihnete celkom uzavrieť. Je to v poriadku. Majte pre seba dostatok porozumenia a pochopenia, tak ako ho často doprajeme iným.

Chcete viac tipov ako spoznať, či je práve teraz správy čas na zmenu práce?

Ak taktiež pociťujete v práci nespokojnosť a neviete, či je pre vás ten správny čas na zmenu, urobte si so mnou test.
Zistíte ako na tom ste so svojou spokojnosťou / nespokojnosťou v práci. A hlavne budete mať jasno v tom, či je vaša nespokojnosť krytá riešeniami.
Zmapujte vašu aktuálnu situáciu v rámci rýchlych otázok s vyhodnotením v mojom e-booku, ktorý je pre vás na stiahnutie úplne zdarma.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *