Ako napísať životopis, ktorý zaujme personalistu

Máte 1 verziu životopisu, ktorú posielate všade? Ak áno, tak čítajte ďalej.

Často sa na mňa obracajú uchádzači o prácu s otázkou: „Pozrieš mi prosím môj životopis?“ alebo „Ako napísať životopis, ktorý zaujme?“. Tu už začínam tušiť, že sa bude jednať o túto situáciu – kandidáti majú 1 verziu životopisu a reagujú ňou na všetky pozície.

Kandidáti sa teda sústreďujú na to, aby mali vyšperkovanú jednu verziu životopisu. Hrajú sa s dizajnom, farbami a pokiaľ príde na obsah, čiže informácie o pracovných skúsenostiach, znalostiach, zručnostiach, či jazykoch, jediné možné riešenie je v tomto prípade uviesť všetko čo viem a všetko čo som robila až do súčasnosti.

Ak máte jednu verziu životopisu, kde pre istotu uvediete všetky moje skúsenosti (veď čo ak bude zrovna niektorá zaujímavá pre potenciálneho zamestnávateľa) stane sa, že životopis má 4 strany, je neprehľadný a nie je vlastne vôbec vidno vašu motiváciu pre danú pozíciu.

Životopis nefunguje izolovane od okolitého prostredia a celkovo od kontextu hľadania si práce. Rovnako ako v prípade reklamy na Facebooku alebo pri iných formách propagácie, musíte cieliť konkrétne a použiť taký obsah, ktorý zasiahne vašu cieľovú skupinu (v tomto prípade potenciálneho zamestnávateľa).  V prípade, že máte jednu verziu životopisu, spoliehate sa na zamestnávateľa, že odhalí váš potenciál.

V čom je problém?

Zamestnavatelia často krát nemajú možnosti, čas alebo schopnosti čítať medzi riadkami a identifikovať potenciál. Chcú vidieť, že ste na túto pozíciu vhodný kandidát už teraz, prípadne, že sa ním v blízkej dobe stanete.
Takže, tým na druhej strane, ktorí čítajú váš životopis, musíte pomôcť. Aby z toho, čo robíte v prítomnosti identifikovali predpoklad do budúcnosti (t.j. predpovedali budúcnosť, či ste alebo nie ste vhodný kandidát).
Vám je možno jasné, že sa naučíte všetko a že aj aktivity z popisu práce zvládnete ľavou zadnou. Na tej druhej strane sú však ľudia, ktorí nemusia mať schopnosti, čas alebo možnosti vidieť vo vás ako neznámom človeku tento potenciál.

Čo to znamená?

Každá pozícia = prispôsobená verzia životopisu. Ak teda reagujem na 3 rôzne pozície, vytvoríte si 3 verzie životopisu (vychádzať môžete z plnej verzie, ale zameriavate sa na informácie relevantné pre tú ktorú pozíciu).

Obsah prispôsobte pozícii, o ktorú sa uchádzate.

Pri písaní životopisu vychádzame vždy z popisu a požiadaviek pracovnej pozície. Stáva sa, že kandidáti síce prispôsobia obsah životopisu, ale uvedú informácie, ktoré považujete za dôležité oni, resp. demonštrujú nimi určitý status.

V tomto prípade mám na mysli to, že pri tvorbe životopisu sa zameriavate na informácie, ktoré odkláňajú pozornosť zamestnávateľa od toho, prečo ste ideálny kandidát práve pre túto pozíciu.
Uvádzate síce svoju hodnotu, ale v nesprávnej oblasti. Tento bod sa často opakuje vtedy, ak posielate tú istú verziu životopisu dokola na všetky pozície (ktoré sa môžu líšiť obsahom a náplňou práce).

Napríklad opisujete ako ste boli súčasťou stredného a vrcholového manažmentu a uchádzate sa pritom o pozíciu špecialistu, ktorý nebude mať v tíme žiadnych podriadených a ani nebude koordinovať žiadny projekt. Kandidáti takto často popisujú to čo robia teraz, ale napríklad realita je taká, že už nemajú záujem pokračovať v tomto type práce, lebo ich napríklad nebaví alebo vyčerpáva. Tým však, že je s vedením ľudí spojená určitá prestíž, venujú tejto skúsenosti veľký priestor.
Na pozícii, o ktorú sa ale uchádzajú, hľadajú však špecialistu a preto môžu kandidáta vyhodnotiť ako príliš ambiciózneho. Prípadne ako kandidáta s nevhodným setom zručností, ktorý chce byť skôr manažér ako špecialista.

Môj tip: Motivačný list

V prípadoch ako je aj tento, kedy chce kandidát zmeniť odvetvie alebo pozíciu, odporúčam pripojiť aj motivačný list.
Motivačný list nevyšiel ešte celkom z módy, objavuje sa však pomerne zriedkavo. Čo je v mnohých prípadoch škoda. Keďže ako jeho názov hovorí, mal by pojednávať o motivácii pre danú špecifickú pozíciu, prečo je pre vás zaujímavá, čo vás vedie k tomu, že ste sa na ňu prihlásili, kam a prečo sa chcete posunúť, na aké skúsenosti pri tomto posune nadväzujete, t.j. čo viete transferovať.

Možno ste vycítili, že v tejto oblasti je priestor na domnienky, nesprávnu interpretáciu a nepochopenie. Jedna strana nerozumie tej druhej.

Poďme si teraz pozrieť, ako môžeme prispieť k priamočiarejšej komunikácii, tak aby sme ako kandidát dosiahli to čo chceme – pozvanie na pohovor. Nie je to vôbec zložité a verím, že keď si prejdeme jednotlivé hlavné body, poviete si, že to je veľmi jednoduché.

Dizajn životopisu

Životopis má byť prehľadný, vzdušný a jednoduchý na čítanie. Ideálna dĺžka životopisu je 1 A4-ka. Je preto dôležité vypichnúť len to najdôležitejšie z hľadiska obsahu. 
Životopis predstavuje v súčasnosti ochutnávku vašich zručností, nemusíte hneď odhaliť všetky detaily. O detailoch sa porozprávate na pracovnom pohovore.
Dizajn, resp. grafické spracovanie nie je však to najdôležitejšie na životopise, úplne stačí, keď bude prehľadný, najdôležitejší ostáva obsah. V súčasnosti môžete vyžiť veľké množstvo možností na voľne dostupné aplikácie s predlohami a vzormi životopisov, kde doplníte obsah (napríklad Canva, ale aj na profesia.sk a podobne).

Obsah životopisu

Obsah ostáva to najpodstatnejšie a častokrát je to to najťažšie. Vždy platí, že obsah životopisu prispôsobujeme pracovnej pozícii.
Predpokladom je mať dobre naštudovaný inzerát, obsah pracovnej pozície, požiadavky na prax, vzdelanie, osobnostné predpoklady. Následne sa v životopise zameriate presne na tieto informácie, ktoré majú potenciál najviac zaujať zamestnávateľa.

 • Čo je náplňou práce? Aké konkrétne aktivity? Náplň práce by ste mali byť schopný vlastnými slovami prerozprávať, mali by ste poznať súvislosti medzi jednotlivými aktivitami. Samozrejme, konkrétne informácie dostanete až na pohovore, je však potrebné, aby ste pozícii vo všeobecnosti rozumeli a mali základný prehľad o náplni práce. Ten sa dá spravidla získať už z inzercie.
 • S akým softvérom, programami sa na tejto pozícii pracuje? Je to len štandardný balík MS Office? Prípadne iné ako napr. SAP, Oracle a podobne?
 • Aké vzdelanie je požadované? Je potrebné špeciálne osvedčenie, školenie, kurz?

Prieniky vašich skúsenosti a požiadaviek na pozíciu

Teraz sa zameriame na prieniky vašich predchádzajúcich pracovných skúseností a požiadaviek na pozíciu. Vďaka tomu, že ste sa dobre oboznámili s pracovnou pozíciou, ľahšie vyberiete relevantné skúsenosti a predpoklady na túto pozíciu.

Zadefinujeme si 3 kategórie informácii:

1. Informácie priamo súvisiace s obsadzovanou pozíciou
2. Informácie o zručnostiach, ktoré vytvárajú vhodnú bázu
3. Informácie o skúsenostiach, ktoré vás osobnostne formovali a tieto vlastnosti môžete na pozícii využiť.

Informácie priamo súvisiace s obsadzovanou pozíciou

Začnite najskôr najrelevantnejšími informáciami, t.j. skúsenosťami, či vzdelaním, ktoré súvisia s očakávaniami na danej pozícii.
Práve tie budete chcieť spomenúť a rozviť do väčších detailov. Najmä, ak už máte za sebou viacero pozícii, viac či menej relevantných tomuto výberovému procesu.

Ktoré informácie sú relevantné?
Sú to najmä pozície, kde bola náplň práce veľmi podobná obsadzovanej pozícii, prípadne ste robili určitú časť tých istých úloh. Ďalej sú to priamo vaše skúsenosti s požadovaným softvérom, produktom, cieľovou skupinou a tak podobne. Neustále majte pred sebou požiadavky z inzerátu.

Informácie o zručnostiach, ktoré vytvárajú vhodnú bázu

V tomto prípade mám na mysli rôzne zručnosti, ktoré si viete preniesť do nového zamestnania a vylepšiť si tak štartovaciu pozíciu, ľahšie nadviazať na aktivity, ktoré sú nové.
Ak niektoré požiadavky na prax na prvý pohľad nespĺňate, zamyslite sa nad tým, ktoré aktivity z predchádzajúcich zamestnaní by ste vedeli takto využiť. Napríklad, v požiadavkách je prax s informačným systémom SAP na správu odvolávok od zákazníkov.

Tento program ste v práci nepoužívali, ale viete, čo je jeho úlohou. Porovnali ste úlohu tohto programu s programami a ich funkciami v súčasnej práci. Používali ste 3 iné zákaznícke platformy, cez ktoré ste si so zákazníkmi vymieňali informácie o objednávkach a reklamáciách. Spomeniete preto, že síce nemáte skúsenosti so systémom SAP, viete na čo slúži (krátko uvediete základnú funkciu) a zameriate sa na obdobné programy, ktoré zabezpečovali u vás v práci podobnú funkciu, možno na podobnej báze.

Informácie o osobnostných predpokladoch

Ďalšou kategóriou sú osobnostné predpoklady na pozíciu, ktoré zamestnávateľ vyžaduje. Niekedy to býva tradičný mix vlastností, ktorý vám vo finále veľa neprezradí a zamestnávatelia ho uvádzajú automaticky, lebo treba vyplniť toto pole v inzeráte. A aby som nekrivdila len zamestnávateľom, tak podobne je to aj u kandidátov.
Napríklad: „tímový hráč, zodpovedný, flexibilný.“ Niekedy však býva v inzercii pomerne detailné uvedenie do pracovnej náplne so situáciami, ktoré môžu bežne nastať a ktoré vyžadujú riešenia a zapojenie určitých vlastností. Opis je preto na praktických príkladoch, nakoľko osobnosť je pre túto pozíciu kľúčová a možno aj tak trošku dôležitejšia.

Napríklad: Budete vyhľadávať a zakladať nové lokality na umiestnenie našich doručovacích boxov. Všetky dobré miesta sú však už obsadené, prípadne sú v súkromnom vlastníctve alebo využívané na iný účel. Toto vás však nemôže odradiť. Akvizičná činnosť od A po Z bude tvoriť 90% vašej náplne práce. Pripravte sa na veľa komunikácie, argumentácie, vyjednávania podmienok s vlastníkmi pozemkov, úradmi.

Skúste porozmýšľať, ktoré skúsenosti a situácie v minulosti vyžadovali vytrvalosť, neoblomnosť a hľadanie kreatívnych riešení? Kde ste sa s takými situáciami stretli?

Tipy pre absolventov

Ak patríte medzi čerstvých absolventov po strednej či vysokej škole alebo máte len veľmi málo skúseností s náplňou práce obsadzovanej pozície, zamerajte sa najmä na:

 • Informácie o zručnostiach, ktoré vytvárajú vhodnú bázu
 • Informácie o osobnostných predpokladoch

Príklad: Nedávno som mala možnosť spolupracovať s čerstvou absolventkou medicíny, ktorá sa uchádzala o prácu lekára na špecifickom oddelení v nemocnici. Na prvý pohľad jednoduchý prípad, veď lekárov je málo vo všeobecnosti, nie ešte v regionálnej nemocnici. Zhodou okolností však bola v situácii, keď bolo záujemcov o toto miesto viacero.
Keďže kandidátka práve končila štúdium medicíny, nemala nikdy predtým pracovný pomer ako lekár, zamerali sme sa preto pri príprave podkladov na skúsenosti zo stáží. Tie absolvovala na domácich ako aj zahraničných univerzitách, plus študijný program Erasmus. Spomenuli sme praktické predmety a projekty na univerzite.

Informácie, ktoré sa na prvý pohľad nezdajú unikátne, keďže ich museli absolvovať všetci jej spolužiaci. Práve tieto informácie vytvárajú vhodnú bázu pre danú pozíciu, uvádzajú do kontextu, vytvárajú témy a priestor, o ktorých sa budete rozprávať na pohovore.
Vytiahli sme dobrovoľnícke aktivity, ktoré zas poukazujú na osobnostnú výbavu kandidátky a popracovali sme na vysvetlení motivácie pre dané oddelenie, aby sme vzbudili záujem u zamestnávateľa.
Prepájali sme to, čo absolvovala s potrebami pozície, zvýrazňovali sme zaujímavé body. A dobre to dopadlo.

Absolventi si často myslia, že nemajú čo ponúknuť. Neprikladajú ich doterajším skúsenostiam, či už zo stáži, letných brigád, váhu. Myslia si, že pokiaľ táto skúsenosť nemala charakter pracovného pomeru, netreba ju spomínať.
Pokiaľ však nemáte skúsenosti s pracovným pomerom, využite všetko, čo sa dá:

 • Zaujímavá stáž zo školy – prvý dotyk s prácou a rôznymi aktivitami
 • Work and travel v USA – umývanie riadov? Zlepšili ste si angličtinu!
 • Zaujímavá téma diplomovej práce
 • Praktické predmety v škole, projekty
 • Štúdium jazykov
 • Kurzy, krúžky, mimoškolská činnosť (debatný klub, člen basketbalového tímu)
 • Brigády cez leto
 • Dobrovoľnícke aktivity
 • Možno píšete blog, robíte vlog, hudbu a podobne…

Porozmýšľajte, prečo sa venujete týmto aktivitám, čím vás obohacujú, čo ste sa naučili. Kde ste teraz a kde ste boli pred absolvovaním danej aktivity, stáže? Ktoré z týchto zručností sú prínosom pre obsadzovanú pozíciu?

Potrebujete pomôcť s prípravou životopisu či motivačného listu?

Alebo si chcete nechať zauditovať váš životopis, ktorý už máte? Ozvite sa mi a dohodneme si online konzultáciu, kde si vaše podklady prejdeme vo vzťahu k pozícii, o ktorú sa plánujete uchádzať. Pripravíme spoločne podklady, ktoré vás odprezentujú ako vhodného kandidáta na vašu vytúženú pracovnú pozíciu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *