keyboard, help, support

Nový eBook Zmysluplné pracovné pohovory – o čom bude?

Tieto dni intenzívne pracujem na príprave komplexného sprievodcu pracovnými pohovormi. Už sa črtajú prvé strany a mám dokonca už aj názov. Bude to jednoducho len „Zmysluplné pracovné pohovory“. Na sociálnych sieťach som už prezradila, že na eBooku pracujem a že inšpiráciou na jeho zostavenie ste mi práve vy všetci, ktorí ste mi poslali svoje otázky, problematické body, ktoré vás v tejto súvislosti trápia. Vaše podnety som zapracovala do štruktúry eBooku, ktorý mapuje tú časť výberového procesu, ktorá sa začína pozvaním na pracovný pohovor, jeho realizáciu až po aktivity bezprostrene po skončení pracovného pohovoru. Síce je eBook ešte len v procese prípravy, chcem vás už teraz naladiť na to, čo všetko v ňom nájdete. Stále je tu aj možnosť prispieť k vývoju jeho obsahu svojimi otázkami a tipmi (smelo píšte na info@petrasujova.sk, alebo na facebook).

Pre koho je eBook Zmysluplné pracovné pohovory určený?

Téma, ktorej sa venujem v tomto eBooku, je určená všetkým z vás, ktorí ste už dostali pozvanie na pracovný pohovor a cítite, že sa na neho tento krát chcete pripraviť viac než len teoreticky či povrchne. Cítite, že tento pohovor vás posunie ďalej na vašej kariérnej ceste smerom k práci, ktorá vám bude dávať zmysel a profesijné naplnenie, nech už je to čokoľvek.

Máte už za sebou prvé kroky výberového procesu, t.j reagovali ste zaslaním životopisu a nadväzných podkladov potenciálnemu zamestnávateľovi, ktorý obsadzuje voľnú pozíciu. Prišlo pozvanie na pracovný pohovor a vy máte oduševnenie, úprimnú motiváciu a obrovskú chuť pracovať na tejto pozícii, ale neviete, ako toto všetko správne a presvedčivo komunikovať potenciálnemu zamestnávateľovi. Chýbajú vám pevné body, o ktoré sa môžete oprieť, povedomie o tom, čo povedať, čo naopak nepovedať, čo si zamestnávateľ všíma a zisťuje svojimi otázkami. Jednoducho chcete pochopiť zmysel pracovných pohovorov a aplikovať ho do svojho života, kedykoľvek budete stáť pred výberovou komisiou.

V mojej práci sa snažím dostávať do popredia celostný prístup k pracovným pohovorom. Namiesto prejdenia si desiatich – dvadsiatich najčastejších otázok, ktoré môžu padnúť na pracovnom pohovore, sa vás budem snažím naučiť samostatnosti, aby ste pochopili celý zmysel pohovorov a vedeli nájsť odpoveď aj na dvadsiatu prvú otázku, ktorá nebola v pláne. Proces pracovného pohovoru vnímam ako filozofiu, ktorú keď si raz osvojíte, viete ju aplikovať opakovane do svojho života.

Odpovede na otázky, prečo ste ideálny kandidát na túto pozíciu, alebo kde a vidíte o 20 rokov vám však dať nemôžem. Ako už tušíte, odpovede na tieto otázky budete hľadať vy sami. Na konci každej kapitoly nájdete pracovné listy, ktoré vás budú viesť porozmýšľať, ako to máte v tej ktorej oblasti vy. Tým dostanú vaše myšlienky štruktúrovanú podobu. Často krát viete posúdiť, či dávajú zmysel vám samým, až keď vidíte vaše slová napísane na papieri. To bude tréning pre samotný pracovný pohovor.

Obsah tohto eBooku vychádza predovšetkým zo štruktúry pohovorov, ktoré som viedla v korporátnom prostredí, kde sú procesy výberu nových zamestnancov nastavené a pohovor má svoje časti a postupnosť. Pre potreby tohto eBooku som sa však zamerala skôr na obsahové okruhy, ktoré by mali byť nevyhnutnou súčasťou pracovného pohovoru vo všeobecnosti.

Postupy a informácie tak môžete využiť, ak idete na pohovor do menšej či väčšej firmy bez ohľadu na predmet činnosti spoločnosti či zameranie pozície. Zároveň tieto informácie majú slúžiť aj vám, aby ste vy si vedeli odniesť z pracovného pohovoru to najpodstatnejšie a vedeli sa rozhodnúť, či táto práca bude pre vás to práve orechové. Pretože pracovné pohovory by mali byť stretnutia dvoch rovnocenných partnerov, ktorých snahou je vyhodnotiť plusy a mínusy budúcej spolupráce.

Čo sa po prečítaní eBooku naučíte?

Po prečítaní tohto eBooku budete rozumieť hlavným zákonitostiam pracovného pohovoru a vedieť ich preniesť do každého ďalšieho výberového procesu. Naučíte sa, že v procese prípravy je nevyhnutné lepšie spoznať seba, svoje schopnosti a limity v súvislosti s danou pracovnou pozíciou. Budete si vedieť urobiť túto prípravu pred pracovným pohovorom vďaka praktickej časti, ktorá nasleduje po každej kapitole a komunikovať spomínané schopnosti a limity zamestnávateľovi autentickým a dôveryhodným spôsobom.

Čo sa u vás po prečítaní eBooku zlepší?

Budete si vo výberovom procese viac veriť, budete dôverovať svojej motivácii, schopnostiam, ktorými môžete prispieť aj vy pracovnej pozícii. Budete ich vedieť jasne sformulovať aj pred zamestnávateľom a podporiť tak svoju pozíciu ideálneho kandidáta. Zároveň budete vedieť hovoriť aj o svojich limitoch, schopnostiach a zručnostiach, ktoré síce aktuálne nemáte alebo ktoré by ste si potrebovali zlepšiť.


Budete vedieť zadefinovať, kde sa aktuálne nachádzate po svojej profesijnej stránke. Budete si vedieť urobiť audit svojich schopností vo vzťahu k obsadzovanej pozícii a ako o nich hovoriť pred zamestnávateľom. Budete vedieť, čo zamestnávateľov zaujíma, čo sa chcú dozvedieť na pracovnom stretnutí, ktoré pocity nechať za dverami pohovorovej miestnosti a ktoré naopak vziať so sebou a nebáť sa ich prejaviť.

Čo potrebujete vedieť po teoretickej stránke predtým, ako sa pustíte do čítania eBooku, aby ste aplikovali všetky tipy správne do praxe?

Teoretickou bázou je najmä vedieť správne uchopiť, o čom pracovné pohovory sú, naladiť sa na ich vlnu a zahodiť všetky predsudky, klišé o tom, ako sú pracovné pohovory zbytočné a zmanipulované. Zároveň je potrebné nechať za dverami pohovorovej miestnosti aj nastavenie, že sa jedná o jednostranný výsluch, ktorý musíte ako kandidáti pretrpieť. Mojim cieľom je, aby ste aj vy ako kandidáti vedeli identifikovať, či zamestnať sa na danej pozícii bude pre vás prospešné a zapadne do skladačky vášho kariérneho života.

Najdôležitejší krok však už máte za sebou – uvedomenie si potreby prípravy na pracovný pohovor. Verím, že sú medzi nami vedomí ľudia, ktorí prirodzene vedia, čo sú ich silné a slabé stránky, vedia čo chcú a potrebujú. V rámci mojej praxe som si uvedomila, že taktiež potrebuje veľa ľudí jemne naviesť, prezradiť základne zákonitosti pohovoru, aby sa mohli naplno prejaviť pred výberovou komisiou.

question mark, question, response

Čo je obsahom eBooku?

V rámci eBooku si najskôr prečítate teóriu spojenú s nastavením sa na celý proces pracovného pohovoru, naladíme sa na jeho vlnu. Postupne potom nazrieme do jednotlivých častí a tém.

Najskôr si spolu prejdeme 4 základné zákonitosti pracovného pohovoru, ktoré je potrebné uvedomiť si pred začiatkom pracovného pohovoru a vďaka ktorým sa naň naladíte a budete viac v pohode počas celého jeho trvania. Dotkneme sa očakávaní zamestnávateľa, ktorý obsadzuje voľnú pracovnú pozíciu ako aj na pozíciu kandidáta v celom výberovom procese. Čo sa chce dozvedieť zamestnávateľ a čo sa chcete dozvedieť vy?

Ďalej sa zameriame na vašu motiváciu pre pracovnú pozíciu a firmu celkovo. Zameriame sa na vaše očakávania od pozície a zároveň na to, čo viete pozícii priniesť vy, prípadne čo je potrebné sa naopak naučiť a ako to komunikovať zamestnávateľovi. Táto časť bude vyžadovať veľa energie, lebo bude zameraná naozaj prakticky a na hľadanie odpovedí, prečo je pozícia vhodná pre vás a vy pre pozíciu. Predtým, ako o tom totiž budete presviedčať výberovú komisiu, o tom musíte presvedčiť najskôr sami seba.

V rámci tejto kapitoly rozoberieme bližšie životné situácie, ktoré sú tak zo strany kandidátov ako aj firiem vnímané ako limitujúce na trhu práce (návrat po materskej dovolenke, nedostatok skúseností, vyšší vek a podobne).

Najviac času budeme venovať jednotlivým tematickým okruhom, ktoré sú súčasťou pohovoru. Ako vedieť rozprávať o sebe, do akej hĺbky, ktoré informácie sú zaujímavé a ktoré môžete vynechať. Pripravíte si svoj profesijný príbeh, rozprávanie o vývoji svojej kariéry v kontexte zmien vo vašom živote, ušité na mieru pozícii, o ktorú sa uchádzate. V tejto časti sa zameriame aj na ďalšie otázky zamestnávateľa, ktoré zvyknú nachytať kandidátov na hruškách, napr.:

Posledné otázky môžu znieť veľmi jednoducho, sú však súčasťou predpohovorovej prípravy a môžu mať zásadný vplyv na výsledok pohovoru.

Taktiež si spolu prejdeme čo si okrem obsahu odpovedí všíma zamestnávateľ, prečo nie sú pracovné skúsenosti jediným kritériom výberu. Zároveň si povieme ako z pozície kandidáta viete aj vy vyhodnotiť, či zamestnať sa na danej pozícii by bol pre vás dobrý krok.

Čo si všímať? Aké otázky klásť zamestnávateľovi, do akej hĺbky, s akou mierou úprimnosti, aby sme sa na pohovore neprezentovali ako niekto, kým v skutočnosti nie sme? S tým súvisí aj komunikovanie špecifických potrieb, ktoré máte napr. na pracovný čas, home office, rozvoj na danej pozícii a podobne.

Ebook mapuje časť výberového procesu od pozvania na pracovný pohovor a jeho realizáciu. Posledná kapitola bude preto venovaná záveru pracovného pohovoru, nastavenie si ďalšieho postupu (druhé kolo, praktická časť a podobne). A samozrejme nastavenie svojho prístupu a očakávaní.

Všetko toto a možno aj omnoho viac pre vás už pripravujem 🙂 O dokončení eBooku Zmysluplné pracovné pohovory vás budem včas informovať 🙂 Teším sa! 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *