Povedzte nám niečo o sebe – ako formulovať váš profesný príbeh?

Ťažiskom pohovoru je rozprávanie o vás, o vašich pracovných skúsenostiach, zručnostiach a motivácii. Tieto témy sú vám dôverne známe, keďže sú vašou súčasťou a nikto iný vás nepozná lepšie ako vy sám /sama. To však môže zvádzať k tomu, že sa na to výhradne spoľahnete v duchu „veď niečo im poviem, všetko mám v hlave“. Neviem ako u vás, ale u mňa v hlave prúdia myšlienky jedna cez druhú, krížom – krážom, niektoré spomienky už vybledli a nahradili ich iné. Zážitky, ktoré ste si prežili, majú často podobu obrazov, emočných nábojov s nadväznými súvislosťami a zákrutami. 

Čo pre vás môže byť jasné, musíte zrozumiteľne a stručne komunikovať ľuďom, ktorí vás vidia prvýkrát a nemajú kontext vašich predchádzajúcich rozhodnutí. Niektoré jednoducho znejúce veci však vo finále až také ľahké nie sú. Skúste si napríklad predstaviť, ako by ste sa vyjadrili k dôvodom odchodu z vašej prvej práce alebo mali zhrnúť základnú osnovu svojej diplomovej práce a podobne. Stáva sa mi, že už aj absolventi, 1-2 roky po skončení štúdia hľadali v pamäti, čo v rámci práce riešili.

Na pohovore nie je čas a ani priestor na siahodlhé rozpomínanie sa, zároveň by ste na zamestnávateľa mohli pôsobiť nedôveryhodným dojmom. Neistota vo vyjadrovaní, vágne dôvody odchodov z predchádzajúcich prác, či absencia základných informácii o sebe a je razom po vašej sebadôvere. Tomuto sa budete chcieť samozrejme vyhnúť, pretože toto sú veci, na ktoré sa viete pripraviť dopredu. A keďže práve tieto informácie budú ťažiskom rozhovoru, je potrebné si ich dať do štruktúrovanej podoby ešte pred konaním pohovoru.

Neverili by ste, koľko uchádzačov je na pohovore prekvapených, že sa pýtate na ich obľúbené predmety na strednej škole, najväčší úspech v práci XY. Kým si stihnú premyslieť, čo to bolo, dostanú sa do stresu, čo následne vplýva na ďalší priebeh pohovoru.

Povedzte nám niečo o sebe...

Zamestnávateľ má síce životopis k dispozícii, aj tak sa pýta na informácie v ňom uvedené. Rozvíja ich, snaží sa prepájať súvislosti a identifikovať váš potenciál do budúcnosti. Veľa jeho otázok vám nemusí dávať zmysel, alebo nebudete vidieť ich súvislosť s pozíciou, o ktorú sa uchádzate. Možno nimi zamestnávateľ len sleduje vaše reakcie na nezvyčajné situácie, mieru improvizácie a ako sa viete vynájsť. Nestresujte sa dekódovaním významu otázok, radšej sa zamerajte na obsah vašej odpovede. Ak je pre vás otázka vtipná, kľudne sa usmejte, snažte sa odpovedať úprimne a s pozitívne motivovaným odôvodnením.

V tejto časti sa zameriame na potrebu zostavenia vášho konzistentného príbehu, ako sumáru vašich doterajších skúseností, ktoré z vás robia potenciálneho kandidáta na pozíciu. Čo by malo motivovať zamestnávateľa, aby vás vyhodnotil ako vhodného kandidáta na obsadzovanú pozíciu. V tomto smere je potrebné zamerať sa najskôr na:

  1. celkový pohľad na váš životopis so všetkými zamestnaniami, štúdiami, vzdelaním, odbočkami, dobrovoľníckymi aktivitami, kariérnymi pauzami a podobne
  2. ujasniť si, aké sú očakávania na obsadzovanú pozíciu z hľadiska skúseností, zručností a osobnostných predpokladov
  3. prieniky vašich predchádzajúcich pracovných skúseností a požiadaviek na pozíciu. Vďaka tomu, že ste si prešli váš celkový profil, ľahšie si vyberiete relevantné skúsenosti a predpoklady na túto pozíciu. V tomto prípade však pôjdete do väčších detailov.

Konzistentný príbeh, ako vaša cesta z bodu A do bodu B

Keď príde rad na otázku „Povedzte nám niečo o sebe“, často nevieme s čím začať, čo chce zamestnávateľ počuť a čo ho zaujíma. Vaše rozprávanie by malo pripomínať rozprávanie o ceste, v tomto prípade o vašej životnej ceste z bodu A do bodu B, C a tak ďalej. Pri ceste zväčša vždy vieme, čo je jej cieľom. Nemusí to byť vždy konečná stanica, v našom cestovaní máme každý množstvo medzizastávok. 

Viete, aké motívy vás viedli k tomu nasadnúť na vlak a pustiť sa do bodu B, kde sme dorazili, strávili určitý čas, niečo videli a naučili sa. Ďalej sme sa z rôznych dôvodov pustili znovu na cesty a prišli sme do destinácie C. Tu sme opäť strávili určité obdobie, možno sa nám tu aj páčilo, ďalšie okolnosti nás však znovu prinútili zdvihnúť kotvy a ísť ďalej. Následne sme sa v našej ceste opäť vrátili do bodu A, kde sme zostali niekoľko rokov.

road, highway, travel

Na tejto ceste reprezentujú jednotlivé zastávky naše zamestnania a naše rozhodnutia sú hnacím motorom, vďaka ktorému sa opäť vydávame na cesty, ktoré spoja náš príbeh do uceleného rozprávania. Zamestnávateľ sa chce dopracovať k rozhodnutiu, či máte potenciál a skúsenosti vykonávať danú pozíciu, prípadne sa dozvedieť niečo viac o tom, akú máte osobnosť. Preto ho budú zaujímať najmä tie „zastávky“ na vašej ceste, ktoré súvisia s pozíciou a náplňou práce. 

Nemusíte preto spomínať a odôvodňovať všetky zamestnania do rovnakých detailov a hĺbky. Dôležité je však poznať aj pozadie a rozhodnutia všetkých našich zastávok. Ak sme mali aj niekoľko „odbočiek“ z našej hlavnej cesty, nie je dôvod ich úplne vytesniť z našej minulosti. Sú súčasťou našej cesty a v určitom momente nášho života sme sa z rôznych dôvodov takto rozhodli. Nebudete im však vo svojom rozprávaní venovať až toľko priestoru, ale sú časťou mozaiky, vďaka ktorej je váš príbeh kompletný.

Na začiatok si preto pozrite váš životopis ako celok. Prejdite si všetky body. Začnite celkovým pohľadom na vašu mozaiku, ako navzájom súvisia jednotlivé jej časti. V ďalších častiach sa zameriate najmä na body, ktoré najviac súvisia s obsadzovanou pozíciou.

adult, diary, journal

Poobracajte svoj profil zo všetkých strán, pri rozprávaní z vás bude cítiť sebaistotu a poslucháči sa s vami viac stotožnia. 

Postupujte podľa tejto logiky:

V tejto štruktúre môžete uvažovať aj nad inými bodmi vašej cesty, napr. vzdelávanie, kurzy, kariérne pauzy. Prechádzajte postupne jednotlivými bodmi vášho životopisu, rozmýšľajte nad nimi v širšom kontexte a ako zapadli do spomínanej mozaiky – akú hodnotu vám priniesli? 

Následne si vo vašom životopise zvýraznite tie skúsenosti, ktoré sú relevantné k náplni práce, resp. ktoré vytvárajú vhodnú bázu, prečo by ste pozíciu mohli úspešne vykonávať. Predpokladom je mať dobre naštudovaný obsah pracovnej pozície a jej požiadavky. Následne sa v rozprávaní zameriate presne na tieto informácie, ktoré majú potenciál najviac zaujať zamestnávateľa.

Zdá sa vám to ťažké, neviete, kde začať a ako pokračovať v zostavení svojho profesného príbehu? Krok po kroku vediem touto prípravou kandidátov v mojom sprievodcovi pracovnými pohovormi „Zmysluplné pracovné pohovory“. Na spolu 138 stranách a v pracovnom zošite vám prinášam komplexný pohľad na pracovné pohovory spolu so stratégiou prípravy a množstvom užitočných tipov a rád. 

Všetko spolu na jednom mieste.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *