Aké sú vaše silné a slabé stránky?

Spoznajte vaše silné stránky a využite ich na pracovnom pohovore vo svoj prospech.

V kontexte pracovného pohovoru sa otázka „Aké sú vaše silné a slabé stránky?“ objavuje pomerne často. Kandidáti však veľmi málo využívajú jej potenciál a s neistotou vymenujú všeobecne uznávané pozitíva a 1-2 slabých stránok. „Som zodpovedná, dôsledná, pozorná … a slabá stránka, hmmm niekedy až priveľmi pracujem“. O čo sa kandidáti pri takejto nič nehovoriacej odpovedi na pohovore oberajú?

O príležitosť ukázať potenciálnemu zamestnávateľovi, že oni sú tým najlepším kandidátom na obsadzovanú pozíciu! S presne tou osobnostnou výbavou, ktorú zamestnávateľ potrebuje. Robíte túto chybu aj vy? Poďme to spolu zmeniť.

Otázka na margo vašich silných a slabých stránok by z titulu frekvencie mohla mať čestné miesto v sieni slávy pohovorových otázok. Patrí k tým „povinným jazdám“, ktoré sa zväčša v závere pohovoru pýta zamestnávateľ. Kandidátka sa pri jej vyslovení potmehúdsky pousmeje, lebo presne túto otázku očakávala a ide na istotu pripravenej odpovede. 

A je to tu! 

Takže, na internete som si pozrela, že mám povedať, že som zodpovedná, usilovná, tímová hráčka a mám vynikajúce komunikačné zručnosti. No a ešte k tej slabej stránke – som vorkoholička a až priveľmi orientovaná na detail.

Výborne, zamestnávateľ si odškrtne povinnú otázku a pokračuje ďalej, aj keď odpoveď upadá do zabudnutia rovnako ako otázka samotná. Uchádzate sa o miesto vodičky MHD, lekárky, učiteľky, či predavačky? Všetky spomenuté silné stránky sa hodia na všetky tieto pozície. 

Ktoré z týchto vlastností vás však odlíšia od ostatných uchádzačov a poukážu na vašu špecifickú hodnotu, na niečo, čo máte len vy?

Aký význam má teda otázka o mojich silných a slabých stránkach?

Aj keď táto otázka môže pôsobiť tak, že ju zamestnávateľ kladie na odľahčenie, aby ste nabrali istotu pri pohybovaní sa na známom území = v sebe samej, stále pritom myslí na obsadzovanú pozíciu. 

Ste možno aktívna kandidátka, ktorá má silné technické myslenie, kreatívneho ducha, či úspešný blog o ochrane životného prostredia. Je však potrebné prepojiť tieto aktivity a zručnosti s obsadzovanou pozíciou. Inak ostatnú tieto informácie len ako „pikošky“ na odľahčenie. 

A zároveň, čo je niekde výhoda, môže byť na inom pracovnom mieste na škodu.

V tejto chvíli sa však môže zdať komplikované, vytiahnuť z celého spektra našich plusov a mínusov tie podstatné. Čo chce zamestnávateľ počuť? 

Zamestnávateľ smeruje svoju pozornosť najmä na silné stránky, ktoré sú dôležité pre úspešné a dlhodobé vykonávanie obsadzovanej pozície. Zamestnávateľovi záleží, aby ste boli na pozícii úspešná, aby ste ju robili s radosťou a ľahkosťou. 

Preto zisťuje, či na tejto pozícii viete stavať na zručnostiach a znalostiach, ktoré sú aj vašimi silnými stránkami.

Tip: Prečítajte si aj môj článok na tému, ako formulovať svoj profesijný príbeh pred zamestnávateľom.

Čo ma predurčuje na úspešné zvládnutie pozície?

Už pri reagovaní na pozíciu si vo väčšine prípadov vieme pozrieť v inzeráte, aké vlastnosti sú na pozícii očakávané, prípadne aké vzorce správania. Ak ste sa predtým nad tým nikdy nezamýšľali, práve popis pracovného miesta s požiadavkami vám poslúži ako perfektná inšpirácia. 

  • Porozmýšľajte, aký je charakter pracovného miesta ako taký a aké vlastnosti sú potrebné na jeho úspešné vykonávanie. Vyžaduje pozícia silné komunikačné zručnosti, kreativitu či analytické myslenie? 
  • Všímajte si tieto požiadavky a pripravte si, kde vidíte prieniky s Vašimi silnými stránkami. Zároveň si skúste premyslieť, prečo sú tieto vlastnosti v základnej výbave tejto pozície. Pre vykonávanie akých úloh budú dôležité? 

Porozmýšľajte, s ktorými vlastnosťami by ste sa vedeli stotožniť ako so svojimi silnými stránkami. 

Uvažujte nad tým pravdivo. Nie je cieľom vymenovať vlastnosti uvedené v inzercii bez toho, že by ste sa mohli oprieť o praktické príklady, kedy ste demonštrovali tieto vlastnosti v praxi. Ako ste museli prejaviť v minulosti analytické myslenie, kreativitu? 

Zamestnávateľ si robí predstavu o vašich vlastnostiach aj osobitne počas celého pracovného pohovoru. Ak poviete, že vašou silnou stránkou je výborná komunikácia a počas pohovoru budete komunikovať veľmi stroho a úsečne, asi nepresvedčíte.

Príklady na silné stránky

Ak je v inzeráte požiadavka na empatickú osobnosť a v kontexte pracovnej pozície je to z dôvodu, že budete v kontakte napr. s odberateľmi, zamerajte sa na to, kedy a pri akých aktivitách v minulosti ste boli empatická. 

Napr. máte skúsenosti s vedením zložitých rozhovorov s nespokojnými zákazníkmi / zamestnancami / klientami. Dokázali ste pochopiť, vcítiť sa do ich situácie, vyhodnotiť prečo sú nespokojní a podľa toho im navrhnúť riešenie, s ktorými súhlasili a odchádzali od vás spokojní.

Ďalšie príklady, ako môžete prezentovať svoje silné stránky (ak je to možné, snažte sa príklady smerovať čo možno najbližšie k obsadzovanej pozícii).

Vymenovanie vašich vlastností je čiastočne aj taká skúška správnosti pre zamestnávateľa. Poskytne informáciu o tom, ktoré vlastnosti sú pre vás dôležité, aká je vaša sebareflexia a vnímanie seba samého.

Nejde teraz o to, nasilu sa zmestiť do výpočtu silných stránok pozície z inzerátu. Skôr ide o to z celkového počtu všetkých vašich silných stránok vybrať a zvýrazniť práve tie, ktoré sú spoločné s požiadavkami pozície. 

A práve tieto vaše silné stránky + príklady budú vašou odpoveďou na zamestnávateľovu otázku, ktorou podporíte svoju argumentáciu, prečo ste ideálny kandidát na danú pozíciu.

Príklad:

Ak napríklad budete zdôrazňovať „ambicióznosť“ ako vašu silnú stránku na pohovore na tímovú asistentku, bude to u personalistu a manažéra, ktorí hľadajú človeka na dlhodobú spoluprácu, generovať zmiešané pocity. Vydrží na tomto mieste alebo sa bude na tejto pozícii onedlho nudiť? Ak ste stavili na to, že ambicióznosť je vo všeobecnosti vnímaná ako pozitívna vlastnosť, môžete v tomto prípade naraziť na iný uhol pohľadu, resp. na iné potreby zamestnávateľa.

Aké sú vaše slabé stránky?

Kde máte priestor na zlepšenie? Čo sú vaše slabé stránky?

Zamestnávateľa zaujímajú aj vaše slabé stránky, chce zistiť akú máte sebareflexiu a ako sa s nimi vypriadavate.

Preto je dobré si v kontexte pozície pripraviť aj jednu slabú stránku ale aj s príkladom, ako kompenzujete prítomnosť tejto slabej stránky vo vašom živote. 

Napríklad, požiadavka na pozíciu je aktívne šoférovanie osobného vozidla. Ak ste dlhšie nešoférovali, zaplatili ste si kondičné jazdy, jazdíte s rodinným príslušníkom podobne. 

Určite však stavajte svoju odpoveď na viacerých silných stránkach. 

Zamestnávateľa zaujíma predovšetkým to, čo viete a slabé stránky vníma obdobne ako keď si robíte vy vašu SWOT analýzu. Nie je reálne očakávať, že kandidát bude dokonalý, rovnako ako žiadny človek nemá len silné stránky. 

Uchádzate sa napríklad o miesto obchodného zástupcu a ako slabú stránku uvediete napr. už spomínanú komunikáciu či obchodné zručnosti. 

Tým by ste si veľmi poškodili a určite neodporúčam uvádzať kľúčovú kompetenciu ako slabú stránku. Zároveň je v tomto prípade na mieste prehodnotiť vašu motiváciu pre túto pozíciu, ak by sa malo stať, že by ste väčšiu časť agendy mali stavať na vašich slabých stránkach.

Vo svojej praxi som sa stretla s tým, že kandidáti pociťovali vo svojej práci nespokojnosť práve z dôvodov, že ich ťažisko ich agendy bolo postavené na ich slabých stránkach. Robili činnosti, ktoré im nešli ľahko, prirodzene, prípadne cítili, že sú na danej pozícii priemerní. 

Okolo seba mali kolegov, ktorí dosahovali v týchto činnostiach lepšie výsledky a išli im ľahšie. No a keď vidíte, ako niekomu ide niečo ľahko, s čím sa vy trápite, zvádza to k tomu, pochybovať o sebe, o svojich schopnostiach. Samozrejme, veľa veci sa dá naučiť, pokiaľ máte motiváciu a dané znalosti dopĺňajú vašu prácu. 

Napríklad ja k mojej práci potrebujem Excel, PowerPoint a iné technické vychytávky. Mám kolegu, ktorý je perfektný v zostavení reportov, tabuliek v Exceli. Povedala by som, že jeho tabuľky majú dušu a vždy sú tak prehľadné, estetické a nabité informáciami. Vždy, keď vidím jeho tabuľky si hovorím, tiež by som chcela vedieť robiť takéto zázraky v Exceli! 😊 S odstupom času a po niekoľkých pokusoch, viem, že Excel moja silná stránka nie je. 

Zmierila som sa s tým, používam ho na určitej úrovni, ktorá je pre moju prácu nevyhnutná a netlačím na pílu. Smerujem moju pozornosť na tie aktivity, pri ktorých cítim energiu a vášeň.

Často máme tendenciu vidieť skôr to, čo nám nejde

Sme si veľmi dobre vedomí toho, v čom nie sme dobrí a to sa potom snažíme zlepšiť. Lenže to je úplne obrátený spôsob. Takýmto prístupom sa skôr dostaneme do frustrácie a pocitu, že sa nám nedarí.

Keď sa zameriate na svoje silné stránky, naučíte sa ich identifikovať a posilňovať, začnete s najväčšou pravdepodobnosťou robiť veci, ktoré vám idú a robia vám radosť. To sa celkom určite odrazí vo vašom pracovnom, aj súkromnom živote a zrejme začnete pociťovať aj väčšiu životnú radosť a ľahkosť.


Výpočet slabých stránok napovie o našej miere sebareflexie. To, že o sebe vieme, že nám niečo robí problém alebo sa necítime v určitých situáciách komfortne, je základ. Následne je veľmi dôležité ako s týmto nedostatkom pracujeme, čo robíme preto, aby sme sa v tomto smere zlepšili.

 

mental health, cranium, head

Zaujímavá je tiež motivácia, prečo chcete nedostatok odstrániť. Prečo je to pre vás dôležité napríklad vo vašom osobnom rozvoji?

Ak je vašou slabou stránkou učenie sa cudzích jazykov, ale chcete sa dorozumieť v zahraničí, rozšíriť si možnosti zamestnania sa, povedzte aký spôsob ste zvolili, aby sa vám jazyky učili ľahšie (hráte online hry, vycestovali ste do zahraničia a podobne).

Niekedy však nastáva problém, že nevieme rozpoznať, ktoré sú naše silné a ktoré slabé stránky. Často sme na seba až priveľmi prísni a pokiaľ daná vlastnosť či zručnosť nemá potenciál minimálne zachrániť planétu, tak ju nebudem brať do úvahy. 

 

Silným a slabým stránkam, nielen v kontexte pracovného pohovoru, sme venovali aj živé vysielanie s koučkou Katarínou OžvoldovouKatarína pomáha svojim klientom tiež pri hľadaní odpovedí na otázku silných stránok, ktoré vníma takto:

Je dobré si všímať, čo nám ide s ľahkosťou, čo nás baví, kde nám pri práci rastie energia. Jednou z najjednoduchších vecí je si to trošku zanalyzovať. Vyhradiť si čas a priestor a zamyslieť sa nad tým, čo sú naše silné a čo slabé stránky. Treba to ale urobiť tak skutočne a úprimne, so záujmom.

Nestačí si sadnúť na päť minút a tak nejako to vychrliť, prvé, čo nám napadne. S najväčšou pravdepodobnosťou sa trafíme, ale je otázka, či pri tom získame aj nejaké ďalšie uvedomenie.
To je ďalšia vec, ktorú si všímam a uvedomujem, že si ľudia svoje zoznamy silných a slabých stránok píšu skôr ako zoznamy vlastností. A najčastejšie na pracovné pohovory zrejme pripravujú zoznamy vlastností, ktoré očakávajú, že by zamestnávateľ chcel počuť. 

To znamená, že medzi silné stránky zaraďujú napríklad: som spoľahlivý, zodpovedný, mám zmysel pre detail. A medzi tie silné napríklad: som sem tam tvrdohlavý, a pod. Podľa mňa by ale uvedomenie silných a teda aj slabých stránok nemalo byť len zoznamom vlastností, ktoré vo finále až tak veľa nepovedia, pretože u každého sa prejavujú inak.

Malo by to byť viac konkrétne a definitívne by ste k tomu mali vedieť dať aj nejaký konkrétny príklad, keď príde na bližšie dotazy k silným stránkam.

A v neposlednom rade, by to mal byť prehľad, ktorí pomôže vám. Na základe ktorého budete vedieť na čom môžete stavať. Ktorý vám ukáže prípadne, akým pracovným smerom sa máte vydať alebo aké činnosti môžete viac zaradiť do svojho života. Alebo ako ich môžete poprepájať tak, aby boli vo váš prospech v rôznych oblastiach života. 

Naše silné stránky vlastne odrážajú to, kde sa cítime byť doma, kde nám je dobre, a tým pádom sme prirodzene ochotní tam venovať viac energie a času na to, aby sme ich rozvíjali. Keď si nájdeme prácu, ktorá je v súlade s našimi silnými stránkami, býva v tom radosť, ľahkosť.

Viac inšpiratívnych Katkiných myšlienok na tému sliných stránok nájdete v jej článku „Ako spoznať a využiť svoje silné stránky“.

Pozývam vás pozrieť si záznam z tohto živého vysielania pod týmto článkom, kde sa dozviete:

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *